نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشنواره ی بازیهای بومی و محلی

جشنواره ی بازیهای بومی و محلی


جشنواره ی بازیهای بومی و محلی و تاثیر آن بر دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری

جشنواره بازی های بومی و محلی در راستای اهداف آموزشی و فعالیت های مرتبط با اختلالات یادگیری به مدت سه روز وبه همت همکاران مدارس مشکلات ویژه یادگیری یزد و به میزبانی مرکز مشکلات ویژه یادگیری حسین فیروز برگزار شدد.

در افتتاحیه این جشنواره ریاست اداره ، مدیر و معلمان برخی مدارس استثنایی شهر یزد نیز حضور داشتند.