نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشنواره بازیهای آموزشی پویش و اندیشه ویژه ی معلمان مدارس استثنایی

جشنواره بازیهای آموزشی پویش و اندیشه ویژه ی معلمان مدارس استثناییجشنواره بازیهای آموزشی پویش و اندیشه ویژه ی معلمان مدارس استثنایی در سالن همایش های رسولیان آغاز شد.

به گزارش واحد آموزش مدیریت آموزش و پرورش استثنایی این جشنواره با هدف شناخت بازی های آموزشی و تأثیر انگیزشی آنها بر بهبود کیفیت و فرایند آموزش ، پرورش، خلاقیت ، تفکر و مهارت آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه برگزار می شود.

در این جشنواره که به مدت دو روز برگزار می شود ، تعداد سی نفر از معلمین مدارس استثنایی شرکت کرده اند که طی این دو روز به ارائه و اجرای بازیهای آموزشی می پردازند و توسط هیأت داوران نفرات برتر انتخاب می شوند.

در مراسم اختتامیه ی این جشنواره از کسا نی که رتبه های برتر را کسب کرده اند تجلیل بعمل می آید.