محتوای ویژه

ثبت نام ۲۳ هزار نو آموز بدو ورود به پایه ی اول ابتدایی در سامانه سنجش

ثبت نام ۲۳ هزار نو آموز بدو ورود به پایه ی اول ابتدایی در سامانه سنجش


رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان یزد گفت: تا کنون ۲۳ هزار نفر از نو آموزان این استان در طرح سنجش نوبت گیری کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش استثنایی استان یزد از ابتدای دی ماه ۱۴۰۱ تا کنون ۲۳ هزار نفر از نو آمورانی که در مهرماه آتی در پایه ی اول ابتدایی ثبت نام می شوند؛ از طریق سامانه ی my.medu.ir در فرایند سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی پذیرش شده و در حال ارزیابی هستند. همچنین پیش بینی می شود ۳۳ هزار دانش آموز کلاس اولی در سال تحصیلی آینده وارد دوره اول ابتدایی شوند.
گفتنی است تکمیل فرایند ثبت نام دانش آموزان پایه ی اول، مشروط به اتمام سنجش بدو ورود و اخذ تاییدیه از پایگاه سنجش خواهد بود