محتوای ویژه

تولید محتوای آموزش با رویکرد پیشگیری از آسیب های اجتماعی با همکاری نیروی انتظامی استان یزد

تولید محتوای آموزش با رویکرد پیشگیری از آسیب های اجتماعی با همکاری نیروی انتظامی استان یزددر نشستی که با حضور پایداررییس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان یزد و حمیدی رئیس اداره آموزش و مشارکت عمومی معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان یزد برگزار شد زمینه های همکاری متقابل در جهت تولید محتوای آموزشی با رویکرد پیشگیری از آسیب های اجتماعی و بارگذاری در شبکه شاد مورد بررسی قرار گرفت .