محتوای ویژه

توزیع وسایل کمک آموزشی دانش آموزان با نیاز های ویژه در استان یزد

توزیع وسایل کمک آموزشی دانش آموزان با نیاز های ویژه در استان یزد


رییس آموزش و پرورش استثنایی استان یزد گفت: دانش آموزان کم توان ذهنی پیش دبستانی تا پایه ی ششم دبستان، به زودی وسایل کمک آموزشی را دریافت خواهند کرد.

 به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش استثنایی استان یزد، سرور همتی با اشاره به تخصیص بودجه ی ۹۹ میلیونی از طرف سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور گفت: بعد از نیاز سنجی از مدارس دبستان کم توان ذهنی استان، وسایل مورد نیاز دانش آموزان را خریداری کردیم. رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان افزود: این وسایل کمک آموزشی از اول تیر در بین ۱۶ مدرسه ی کم توان ذهنی توزیع خواهد شد.