نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

توزیع بسته بهداشتی مرتبط با کرونا به مدارس استثنایی استان

توزیع بسته بهداشتی مرتبط با کرونا به مدارس استثنایی استاندر راستای حفظ سلامت دانش آموزان و کارکنان و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا بسته بهداشتی شامل شامل ماسک ، الکل و شیلد تهیه و بین مدارس استثنایی استان توزیع شد .