نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

توزیع اقلام بهداشتی و مواد ضدعفونی بین دانش آموزان با نیازهای ویژه شهرستان یزد

توزیع اقلام بهداشتی و مواد ضدعفونی بین دانش آموزان با نیازهای ویژه شهرستان یزد 

در اقدامی خیر مندانه ضمن توزیع اقلام غذایی برای تعداد 100 نفر از دانش آموزان بی بضاعت بسته بهداشتی شامل : کیف کامل کمک های اولیه ، ژل ، مایع ضد عفونی کننده دست ، ماسک ، دستکش و پد الکل نیزتهیه و به خانواده ها تحویل شد.