محتوای ویژه

تفاهم نامه همکاری آموزش و پرورش استثنایی استان و فرماندهی نیروی انتظامی استان یزد

تفاهم نامه همکاری آموزش و پرورش استثنایی استان و فرماندهی نیروی انتظامی استان یزد


درراستای تبادل تجارب و اطلاعات و انجام فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی دو جانبه در حوزه‌های مشترک با دانش‌آموزان، اولیاء و مربیان.تفاهم نامه ای بین آموزش و پرورش استثنایی استان و فرماندهی نیروی انتظامی استان یزد به امضا رسید

مصطفی پایدار رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان یزد گفت: این تفاهم نامه در راستای بسته تحولی توسعه مشارکت ها ، کاهش تمرکز واجتماعی شدن  سازمان آموزش و پرورش استثنایی و اجرای برنامه ها و فعالیت های مشترک در حوزه تولید محتوا و فضای مجازی ، تبادل تجارب و اطلاعات و انجام فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی دو جانبه در حوزه‌های مشترک با دانش‌آموزان، اولیاء و مربیان به امضا رسید.

وی با اشاره به اهمیت و ضرورت همکاری های مشترک فرماندهی انتظامی استان یزد با آموزش و پرورش استثنایی استان یزد در موضوع توسعه نظم و انضباط اجتماعی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی ابراز امیدواری کرد با استفاه از ظرفیت های متقابل خدمات مورد نیاز در حوزه تعلیم و تربیت دانش آموزان با نیازهای ویژه ،  خانواده و همکاران هر چه بیشتر تحقق یابد.