نمایشگر دسته ای مطالب

تفاهم نامه ساخت سالن ورزشی درون مدرسه ای با مشارکت خیر محترم مدرسه ساز

تفاهم نامه ساخت سالن ورزشی درون مدرسه ای با مشارکت خیر محترم مدرسه ساز


پایدار رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان یزد خبر داد :

پایدار رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی ضمن تشکر از عنایات و اقدامات ارزشمند مجمع خیرین مدرسه ساز استان و مدیر عامل محترم این مجمع (  جناب آقای مهندس خواجه رضایی ) گفت: بر اساس تفاهم نامه منعقد شده مقرر گردید یک باب سالن ورزشی درون مدرسه ای به مساحت 350 متر مربع  توسط خیر محترم در آموزشگاه پیش حرفه ومتوسطه حرفه ای دخترانه رشد یزد تحت عنوان " سالن ورزشی شرکت کاشی پرسپولیس یزد " احداث و برای دانش آموزان مورد بهره برداری  

وی اضافه کرد توافق های اولیه در تاریخ 9 / 2 / 1400 در محل مجمع خیرین مدرسه ساز استان بین خیر محترم ( شرکت کاشی و سنگ پرسپولیس ، آموزش و پرورش و نوسازی مدارس استان یزد ) انجام گردید و اوایل شهریورماه 1400 اقدامات عملیاتی در آموزشگاه صورت گرفت.

ایشان همچنین ضمن اشاره به تنوع معلولیت های دانش آموزان استثنایی ، ضرورت ایجاد فضا های آموزشی ، توانبخشی و ورزشی استاندارد برای  دانش آموزان با نیازهای ویژه را یادآور شد و ابراز امید واری کرد با حمایت مسئولین کشور و استان و مساعدت و عنایت ویژه خیرین بزرگوار که انصافا در سال های اخیر اقدامات ماندگار و ارزشمندی در زمینه مدرسه سازی در سطح استان داشته اند ، نهضت مشارکتی در ارتباط با مدرسه سازی برای دانش آموزان استثنایی استمرار یابد.