نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تفاهم نامه با کانون وکلا

تفاهم نامه با کانون وکلاکانون وکلای دادگستری استان یزد و آموزش و پرورش استثنائی استان تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

با توجه به این تفاهم نامه که به امضای محمد حسین جعفری رئیس کانون وکلای دادگستری و مصطفی پایدار رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان یزد رسید مقرر شد مشاوره های حقوقی رایگان به خانواده دانش آموزان بانیازهای ویژه که از طرف اداره آموزش و پرورش استثنایی استان معرفی می‌شوند همچنین معرفی وکلای معاضدتی جهت حمایت قضایی از افراد تحت پوشش با رعایت شرایط قانونی از جمله با اساس بودن دعوی اشاره شده است ارائه گردد.

نعمت الله شمس، معاون آموزش و پرورش استثنائی و علی راهدار، رئیس هیات مدیره موسسه خیریه اخوان زرین نیز درمراسم نیز در جلسه عقد تفاهم نامه حضور داشتند.