نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تغییر زمان برگزاری دوره های ضمن خدمت

تغییر زمان برگزاری دوره های ضمن خدمت


تغییر زمان برگزاری دوره های ضمن خدمت "تامین مدرس کتاب جدید التالیف فارسی پایه چهارم ابتدایی دانش آموزان کم توان ذهنی" با کد 91000902 و دوره ی آموزشی " تامین مدرسی کتاب جدید التالیف مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی دانش آموزان کم توان ذهنی" با کد 91301501

پیرو اعلام جدول زمان بندی دوره های آموزشی تیر و مرداد  ماه  96 به اطلاع می رساند:

برگزاری دوره‌های  آموزشی "تامین مدرس کتاب جدید التالیف فارسی پایه چهارم ابتدایی دانش آموزان کم توان ذهنی" با کد  91000902 به تاریخ28/5/96 لغایت 31/5/96 ودوره ی آموزشی تامین مدرسی کتاب جدید التالیف مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی دانش آموزان کم توان ذهنی" با کد 91301501به تاریخ  4/6/96 لغایت 7/6/96 موکول گردید

- شایسته است ترتیبی اتخاذ شود تا در زمان مقرر از مخاطبان دوره در سامانه ی جامع مدیریت آموش و یادگیری فرهنگیان (LTMS) ثبت نام بعمل آید