محتوای ویژه

تشریح اهم فعالیت ها و برنامه ها در نشست مجازی با مدیران مدارس استثنایی استان یزد

تشریح اهم فعالیت ها و برنامه ها در نشست مجازی با مدیران مدارس استثنایی استان یزدپایدار رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان یزد در این نشست ضمن یادآوری اهم اقدامات در راستای پروژه مهر سال تحصیلی 1401-1400 به بیان دیدگاه ها، سیاستها، برنامه ها و فعالیت های پیش رو پرداخت و از زحمات همه همکاران آموزش و پرورش استثنایی و فعالیت‌های انجام شده در خصوص اقدامات صورت گرفته در ارتباط با تعلیم و تربیت دانش آموزان بانیازهای ویژه خصوصا ارائه آموزش‌های مجازی در شرایط شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس تشکر و قدرانی  کرد ،  وی همچنین با اشاره به مسائل و مشکلات دانش آموزان استثنایی و نگرانی های خانواده ها در شرایط شیوع بیماری های فراگیر خصوصا دانش آموزان دارای بیماری های خاص بر اهمیت ادامه فعالیت‌ها و استفاده حداکثری مدارس ، معلمان و دانش آموزان از ظرفیت آموزش های آنلاین و سامانه های موجود از جمله شاد و ظرفیت سامانه های کلاس مجازی که امکان تدریس تعاملی را فراهم می کند تاکید کرد .

وی با اشاره به سند تحول اهم اقدامات و برنامه های ابلاغی از سوی سازمان آموزش و پرورش استثناتیی کشور را یادآور و از اقدامات صورت گرفته در سطح مدارس و اداره تشکر کرد و خواستار استمرار برنامه ها در سال تحصیلی جدید شد .

وی در ادامه در خصوص خدمات حمایتی ، برنامه توانبخشی دانش آموزان ، آموزش تلفیقی – فراگیر و نقش مدارس پشتیبان در شناسایی و پوشش هرگونه خدمات آموزشی ، توانبخشی ، فرهنگی و ورزشی به این دسته از دانش آموزان را یادآور شد.

در ادامه معاون اداره ، مسئولین دوایر و کارشناسان در ضمن بیان موارد حوزه تحت پوشش به پرسش های مدیران مدارس پاسخ دادند.