نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تدوین بسته جهت گیری تحولی مراکز آموزشی و توانبخشی مشکلات ویژه یادگیری

تدوین بسته جهت گیری تحولی مراکز آموزشی و توانبخشی مشکلات ویژه یادگیری


معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی از تدوین بسته جهت گیری تحولی مراکز آموزشی و توانبخشی مشکلات ویژه یادگیری با 4 راهبرد و 8 برنامه خبر داد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان آموزش و پرورش استثنایی؛ دکتر سید جواد حسینی در نشست بررسی مسائل و مشکلات مراکز مشکلات ویژه یادگیری ضمن اعلام این خبر گفت:  پس از تدوین بسته جهت گیری تحولی در گام بعدی  بسته تحولی توسعه کمی و کیفی مراکز آموزشی و توانبخشی مشکلات ویژه یادگیری نیز تدوین خواهد شد.

وی افزود: توسعه کمی و کیفی مراکز آموزشی و توانبخشی مشکلات ویژه یادگیری و اتاق مرجع بر اساس آمایش  جمعیت شناختی وسرزمینی، بهره گیری از ظرفیت فضای مجازی در فرایند آگاهی بخشی، غربالگری و مداخلات آموزشی و توانبخشی ،طراحی مدل بومی نظام تشخیص ،شناسایی و مداخله بهنگام مبتنی بر رویکرد پاسخ به مداخلهRTI    و توسعه خدمات آموزشی و توانبخشی به دانش آموزان دارای مشکلات ویژه یادگیری  با اختلالهای همبودی چهار راهبرد اصلی بسته جهت گیری تحولی مراکز آموزشی و توانبخشی مشکلات ویژه یادگیری است.

حسینی با بیان اینکه در تدوین  این بسته  6 محور اصلی مد نظر بوده، اظهار کرد: استاندارد سازی و مناسب سازی  مراکز آموزشی و توانبخشی مشکلات ویژه یادگیری، اضافه کردن پروتکل های حرفه ای مداخله ای به فعالیت های مراکز، تاکید بر نقش خانواده ها در شناسایی و مداخله، گسترش خدمات مراکز بع مدارس، توانا سازی معلمان و گسترش گروههای تحت پوشش مراکز بویژه پوشش دیرآموزان 6 محور اصلی تدوین  بسته جهت گیری تحولی مراکز آموزشی و توانبخشی مشکلات ویژه یادگیری است.

معاون وزیر با بیان اینکه برای  اجرایی شدن بسته تحولی توسعه کمی و کیفی مراکز آموزشی و توانبخشی مشکلات ویژه یادگیری چند استلزام باید رعایت شود اظهار داشت: تشکیل شورای هماهنگی کیفیت بخشی به مراکز مشکلات ویژه یادگیری در سازمان، همراه کردن تمامی ذینفعان این بسته از جمله معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی و مراکز دانشگاهی و آگاه سازی روسای ادارات استثنایی استان ها و مربیان و مدیران مراکز  مراکز مشکلات ویژه یادگیری از جمله استلزامات اجرایی شدن این بسته است.

وی افزود: تدوین شیوه نامه دقیق اجرایی، ظرفیت سازی های قانونی، اداری و سازمانی و ظرفیت سازی های اعتباری و مالی از دیگر استلزامات اجرایی شدن این بسته است