نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل از معلمان آموزشگاه ضرابی

تجلیل از معلمان آموزشگاه ضرابی


طی مراسمی در خانه ابراهیمی از زحمات آموزگاران آموزشگاه ضرابی قدردانی شد