نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل از مراکز مجری پروژه مهرسال تحصیلی 96-95 (بچه های رنگین کمان)

تجلیل از مراکز مجری پروژه مهرسال تحصیلی 96-95 (بچه های رنگین کمان)معاون متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان در بازدیدی که از آموزشگاه شفق داشتند  با اهداء لوح سپاس با امضاء مدیر کل آموزش و پرورش استان از همکاری آموزشگاه و عوامل اجرایی مراسم نمادین بازگشایی مدارس استثنایی در سال تحصیلی 96-95 تشکر و قدردانی کردند.

در این بازدید رئیس آموزش و پرورش استثنایی ، معاون متوسطه ناحیه یک آموزش و پرورش یزد و دبیر ستاد پروژه مهر اداره کل آموزش و پرورش استان نیز حضور داشتند.

قابل ذکر است در سنوات اخیر آموزش و پرورش استثنایی همگام با برنامه های ستاد پروژه مهر اداره کل آموزش و پرورش استان ضمن برگزاری مراسم استانی ، در مدارس دانش آموزان با نیازهای ویژه با حضور مسئولین استانی و وزارتی سال تحصیلی جدید را شروع می کند.