نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل از خدمات موسسه خیرین گمنام استان یزد

تجلیل از خدمات موسسه خیرین گمنام استان یزدباحضور ریاست اداره از خدمات موسسه خیرین گمنام استان یزد و اقدامات هرساله در ارتباط با دانش آموزان با نیازهای ویزه استان تشکر و قدردانی شد .