نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه مهارت های نرم در درمان

برگزاری کارگاه مهارت های نرم در درمانبرگزاری اولین کارگاه علمی تخصصی نیروهای توانبخشی، بهداشت و مشاوره با عنوان «مهارت های نرم در درمان» در 20 آذر 98  در محل سالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش استثنایی استان یزد