نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزش زبان اشاره ویژه کارکنان دستگاه های اجرایی استان

برگزاری کارگاه آموزش زبان اشاره ویژه کارکنان دستگاه های اجرایی استاندر اجرای بسته تحولی مدرسه انطباقی و به منظور ارتقای سطح دانش و مهارت حرفه ای کارکنان نهادهای دولتی وغیردولتی استان و با هدف ارتقاء مهارت های آنان کارگاه نهضت آموزش زبان اشاره از 4 بهمن ماه در استان یزد به صورت مجازی آغاز شد.

پایدار گفت : اولین مرحله این کارگاه  ویژه آموزگاران و دبیران مدارس استثنایی  از تاریخ 28/8/99  در دو گروه ۴۰  نفره شروع و در تاریخ 1/11 / 99  به پایان رسید.در ادامه،آموزش زبان اشاره ویژه نهادها و ارگان های دولتی و غیر دولتی از تاریخ    4/11/99 شروع و تا 30/11/99  در دو گروه ۴۰ نفره برگزار ادامه خواهد یافت شد.

وی همچنین گفت کارگاه ۱۲۰ ساعته تحت عنوان آموزش معلمان با مهارتهای چندگانه  از تاریخ 2/9/99  شروع و در تاریخ 30/10/99 در دو بخش  "اتیسم" و "شنوایی" برگزار گردید و مرحله بعد در ارتباط با بخش بینایی از ازتاریخ 5/11/99 آغاز خواهدشد.