نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی کودکان طیف اتیسم

برگزاری کارگاه آموزشی کودکان طیف اتیسم
این کارگاه با دعوت از مدرس کشوری خانم دکتر امیری برای معلمین و مربیان و علاقمندان کار با دانش آموزان طیف اتیسم برگزار شد.
مطالب مهم این کارگاه شامل:
-مدیریت رفتار کودک اتیسم در کلاس درس
- آشنایی با روش teach

فعالیت های عملی این کارگاه با حضور تعدادی از دانش آموزان و والدین ایشان انجام شد.