نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری نشست هم اندیشی تولید محتوای آموزش الکترونیک با حضور مدیران و دبیران مدارس پیش حرفه و متوسطه حرفه ای شهرستان یزد

برگزاری نشست هم اندیشی تولید محتوای آموزش الکترونیک با حضور مدیران و دبیران مدارس پیش حرفه و متوسطه حرفه ای شهرستان یزدنشست هم اندیشی با حضور مدیران و دبیران  مدارس پیش حرفه و متوسطه حرفه ای یزد گروه دانش آموزان با نیازهای ویژه ذهنی با محوریت تولید محتوای آموزشی جهت آمادگی برای شرایط احتمالی پاییز 99