نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دومین جشنواره قصه گویی رشد

برگزاری دومین جشنواره قصه گویی رشد


دومین جشنواره قصه گویی دانش آموزان با نیاز های ویژه به میزبانی آموزشگاه رشد یزد برگزار شد.

در این جشنواره تعداد ۱۸ نفر دانش آموز از گروه های نابینا، ناشنوا، جسمی حرکتی  و کم توان ذهنی مدارس استثنائی شهرستان یزد حضور  داشتند و در پایان با رای هیئت داوران نفرات اول تا سوم انتخاب و با حضور ریاست آموزش و پرورش استثنائی استان مورد تجلیل قرار گرفتند.