نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه مدیران بمنظور اوقات فراغت دانش آموزان بانیازهای ویژه

برگزاری جلسه مدیران بمنظور اوقات فراغت دانش آموزان بانیازهای ویژه


جلسه مدیران مدارس استان یزد با موضوع اوقات فراغت دانش آموزان در تابستان برگزار شد

در این جلسه آموزشگاه تلاش به عنوان میزبان دانش آموزان در تابستان انتخاب شد و در مورد چگونگی برگزاری این کلاس ها برنامه ریزی شد.