نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسات کارگروه تولید محتوای الکترونیک و آموزش مجازی

برگزاری جلسات کارگروه تولید محتوای الکترونیک و آموزش مجازیکارگروه تولید محتوای پایه های آمادگی دوم، سوم و چهارم مدارس کم توان ذهنی استان یزد به منظور تولید محتوای آموزشی مورد نیاز همکاران و دانش آموزان در شرایط احتمالی تعطیلی مدارس و آموزش های مجازی برگزار شد.