نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اولین همایش متمرکز آموزش خانواده دانش آموزان با نیازهای ویژه استان یزد

برگزاری اولین همایش متمرکز آموزش خانواده دانش آموزان با نیازهای ویژه استان یزد


به مناسبت هفته پیوند اولیا مربیان اولین همایش متمرکز آموزش خانواده دانش آموزان با نیازهای وژه توسط آموزش و پرورش استثنایی استان یزد برگزار شد.

در این همایش خانواده دانش آموزان با نیازهای ویژه خصوصا دانش آموزان جدید الورود حضور داشتند پایدار رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان یزد ضمن معرفی آموزش و پرورش استثنایی ، رسالت تعلیم و تربیت برای گروه های تحت پوشش و توفیقات کسب شده را یادآور شد

وی همراهی و هماهنگی هرچه بیشتر خانواده و مدرسه را خصوصا برای دانش آموزان با نیازهای ویژه ضروری دانست.

در این همایش ریاست آموزش و پرورش استثنایی استان ، ریاست اداره انجمن اولیا مربیان ، ریاست اداره مشاوره تحصیلی و تربیتی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد و جمعی از مدیران و مشاوران مدارس استثنایی استان حضور داشتند.