نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اولین نشست مدیران مدارس استثنایی استان یزد.

برگزاری اولین نشست مدیران مدارس استثنایی استان یزد.


اولین نشست مدیران مدارس استثنایی با حضور معاون پژوهش ، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان، رئیس اداره آموزش وپرورش استثنایی استان برگزار شد.

آقای پایدار، رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی، ضمن خیر مقدم به حاضرین، شروع سال تحصیلی جدید را تبریک گفته نکاتی را در حوزه های آموزشی، توانبخشی و اداری مورد تأکید قرار دادند.

خانم منیره حسین پور رئیس اسبق اداره آموزش و پرورش استثنایی در رابطه با مدیریت خلاق وایجاد انگیزه در کارکنان سخنانی ایراد نمودند. از سرکارخانم حسین پور به واسطه حمایت های علمی ایشان در برگزاری جلسات آموزش خانواده مشترک مدارس استثنایی استان، تقدیر و تشکربه عمل آمد.  

آقای علیرضا مصباح فر معاونت برنامه ریزی اداره کل آوزش و پرورش استان ضمن حضور در جلسه مدیران، بر اهمیت دانش افزایی کارکنان و بالاخص مدیران مدارس تأکید کردند و توجه به مطالعه تخصصی شغلی، افزلیش دانش فناوری، افزایش ساعات حضور کیفی مدیران در مدرسه و توجه ویژه به موقعیت های پژوهشی در آموزش و پرورش شامل درس پژوهی، اقدام پژوهی و روایت پژوهی را عوامل پیشرفت آموزش و پرورش برشمردند.