نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بررسی و تامین نیازهای دانش آموزان استثنایی اتباع

بررسی و تامین نیازهای دانش آموزان استثنایی اتباعدر نشستی که با حضور مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد و رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان یزد برگزار شد اهم مسائل ، مشکلات و نیازهای آموزشی ، بهداشتی و توانبخشی دانش آموزان با نیازهای ویژه اتباع استان یزد مورد بررسی قرار گرفت .

توزیع اقلام بهداشتی بین دانش آموزان چند آموزشگاه استثنایی شهر یزد ، رسیدگی به مشکل دانش آموزان اتباع دارای بیماری های قلبی ، مساعدت در برگزاری همایش متمرکز آموزش خانواده ویژه دانش آموزان اتباع و بررسی طرح مشاغل خانگی مادران دانش آموزان هنچنین بررسی امکان ایجاد کارگاه های اشتغال معلولین اتباع توسط اداره کل امور اتباع و مهاجرین استان یزد از جمله موضوعات و مضوبات مذاکره شده بود.