محتوای ویژه

بررسی وضعیت نیروی انسانی آموزش و پرورش استثنایی استان یزد با حضور اعضای کارگروه اداره کل آموزش و پرورش استان یزد

بررسی وضعیت نیروی انسانی آموزش و پرورش استثنایی استان یزد با حضور اعضای کارگروه اداره کل آموزش و پرورش استان یزداولین نشست کارگروه ساماندهی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد به منظور بررسی وضعیت نیروی انسانی آموزش و پرورش استثنایی استان یزد در سال تحصیلی 1401- 1400 با حضور ریاست آموزش و پرورش استثنایی و اعضای کارگروه اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در محل سالن اجتاعات آموزش و پرورش استثنایی استان یزد برگزار شد .

در این نشست که معاون ،مسئول امور مالی ، کارشناسان مسئول و کارشناسان آموزش و تشخیص وتوانبخشی  نیزحضور داشتند وضعیت نیروی انسانی این حوزه در شرایط فعلی و پیش بینی سال تحصیلی 1401- 1400 مورد بررسی قرار گرفت.

پایدار ، رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان یزد گفت: پیش بینی می شود در سال آتی تعداد 21 نفر نیرو شامل 5 فارغ التحسیل رشته کودکان استثنایی از دانشگاه فرهنگیان و 16 نفر نیروی ماده 28 ( در صورت جذب کامل )  دراختیار مجموعه قرار گیرد .

وی با اشاره به پیش بینی بازنشستگی حدود 111 نفر نیرو تا مهر 1400 و از سوی دیگر اهداف و برنامه های مرتبط با تعلیم و تربیت کودکان و دانش آموزان بانیازهای ویژه استان و لزوم ارتقا پوشش تحصیلی این کودکان در گروه های مختلف معلولیت ازجمله : اتیسم ، جسمی حرکتی ، پیش دبستانی نوآموزان کم توان ذهنی و توسعه آموزش های تلفیقی و فراگیر عنوان کرد در سال تحصیلی آینده قریب به 130 نفر کسری نیرو خواهیم داشت .

پایدار گفت این کمبود عموما در خصوص معلم کلاس و بعضا کادر اجرایی مدارس می باشد ضمن این که در حوزه بهداشت ، مشاوره و خصوصا نیروی توانبخشی مورد نیاز دانش آموزان با نیازهای ویژه در سال های اخیر هیچ گونه استخدامی وجود نداشته است .

وی در خصوص راهکاری های جبران کمبود نیروی مورد نیاز عنوان کرد : جلب تمایل و موافقت با استمرار خدمت همکاران در شرف بازنشستگی با رعایت مقررات ، جذب نیرو از همکاران علاقمند در آموزش عادی ، حق التدریس ، رعایت حداکثری نرم و تراکم آمار دانش آموزان کلاس های درس در سطح استان و در صورت لزوم شیفت کردن مدارس از جمله اقدامت و راهکارهای تامین کسری نیروی مورد نیاز در سال آتی خواهد بود.