نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بررسی مشکلات و نیاز های تعمیراتی آموزشگاه خیراندیش

بررسی مشکلات و نیاز های تعمیراتی آموزشگاه خیراندیشبررسی مشکلات فیزیکی و نیاز های تعمیراتی آموزشگاه خیراندیش با حضور رییس آموزش و پرورش استثنایی و معاون فنی و اجرایی اداره کل نوسازی مدارس استان یزد.