نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بررسی زمینه های همکاری بیشتر با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد

بررسی زمینه های همکاری بیشتر با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزددر نشستی که با حضور مسئولین آموزش و پرورش استثنایی استان و  کانون پرورش فکری کودکان استان یزد برگزار شد زمینه های همکاری بیشتر و بهره مندی دانش آموزان با نیاز های ویژه از ظرفیت ها و کلاس های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در قالب مراکز فراگیر مورد بررسی قرار گرفت.

از جمله مصوبات این نشست :

-          تفاهم نامه همکاری متقابل

-          همکاری در طرح استانی آموزش و پرورش استثنایی در خصوص جشنواره قصه گویی و قصه نویسی دانش آموزان با نیازهای ویژه.

-          آموزش مربیان مراکز فراگیر در زمینه شیوه های آموزشی و ارتباطی با دانش آموزان با نیازهای ویژه

-          توسعه مراکز فراگیر جهت پوشش دانش آموزان با نیاز های ویژه ( شهرستان های اردکان و میبد )