نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بررسی زمینه های همکاری با سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد

بررسی زمینه های همکاری با سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزددر نشستی که با حضور آقای پایدار رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان و حوتی نژاد معاون فرهنگی و رسانه ارشاد اسلامی استان یزد برگزار شد زمینه ای همکاری هرچه بیشتر در حوزه های فرهنگی و هنری برای خدمت رسانی به دانش آموزان با نیازهای ویژه استان مورد بررسی قرار گرفت.

تحت پوشش قرار دادن مدارس و دانش آموزان در طرح جام باشگاه های کتابخوان

تامین بخشی از کتب مورد نیاز کتابخانه های مدارس استثنایی

تامین کتب غیر درسی مورد نیاز دانش آموزان با 50 درصد تخفیف

همکاری در تهیه منابع صوتی مورد نیاز دانش آموزان آسیب دیده بینایی

همچنین مقرر شد جهت استمرار و پیگیری بهتر امور تفاهم نامه ای منعقد شود.