نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بررسی زمینه های همکاری با سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد

بررسی زمینه های همکاری با سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد


در نشستی که با حضور ریاست آموزش و پرورش استثنایی استان با رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد برگزار شد امکان استفاده از ظرفیت های سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری برای آموزش و پرورش استثنایی مورد بررسی قرار گرفت.

در نشستی که با حضور ریاست آموزش و پرورش استثنایی استان با رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد برگزار شد امکان استفاده از ظرفیت های سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری  برای آموزش و پرورش استثنایی مورد بررسی قرار گرفت.

پایدار رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی ضمن تشکر از همکاری های سازمان ، در خصوص اهمیت ، جایگاه و نیازهای آموزش و پرورش استثنایی استان و گروه های تحت پوشش و ضرورت مشارکت و بهره مندی از خدمات و برنامه های فرهنگی و اجتماعی و ورزشی سازمان برای دانش آموزان با نیازهای ویژه ، خانواده های ایشان و کارکنان تحت پوشش را خاطر نشان ساخت.

ملازینلی رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری نیز ضمن اهمیت و موثر بودن زحمات و خدمات انجام شده در ارتباط با دانش آموزان استثنایی نظر مساعد سازمان در همکاری هر چه بیشتر و ارائه خدمت رسانی به مجموعه تحت پوشش آموزش و پرورش استثنایی را تاکید نمود.

در پایان به رسم یادبود و با اهدا لوح سپاس از همکاری های ریاست سازمان و سایر همکاران ایشان قدردانی شد.

در این نشست آقایان سید عربی مشاور ,ورزشی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد ، ریاست هیـات ورزش های همگانی شهرستان یزد ، تقی زاده رئیس انجمن اولیا مربیان مدارس استثنایی یزد ، یوسفی معاون ورزش سامان ، حجی آقا کارشناس فرهنگی و تربیت بدنی و خانم رنجبر کارشناس مشاوره و انجمن اولیا مربیان آموزش و پرورش استثنایی حضور داشتند.