نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بررسی زمینه های همکاری آموزش و پرورش استثنایی استان و انجمن مددکاران اجتماعی استان یزد

بررسی زمینه های همکاری آموزش و پرورش استثنایی استان و انجمن مددکاران اجتماعی استان یزد


در نشستی که با حضور ریاست آموزش و پرورش استثنایی استان و رئیس انجمن مددکاران اجتماعی استان یزد برگزارشد زمینه های همکاری مشترک برای استفاده از ظرفیت های طرفین و ارتقا کیفی خدمات مورد بررسی قرار گرفت.

 در نشستی که با حضور ریاست آموزش و پرورش استثنایی استان و رئیس انجمن مددکاران اجتماعی استان یزد برگزارشد زمینه های همکاری مشترک برای استفاده از ظرفیت های طرفین و ارتقا کیفی خدمات مورد بررسی قرار گرفت.

اين نشست در راستاي اجرايي نمودن تفاهم نامه همكاري مشترك سازمان آموزش و پرورش استثنايي و انجمن مددكاران اجتماعي ايران برگزار شد و طرفین توافق کردند با عنایت به بند های ذکر شده در تفاهم نامه کشوری در زمینه های ارتقا سطح دانش و مهارت کارشناسان بواسطه دوره های آموزشی مورد نیاز، فعالیت های پژوهشی ، کارورزی دانشجویان مددکاری ، گذراندن طرح نیروهای مددکار ، اجرای طرح ها و برنامه های مداخلات خانوادگی ، همکاری داشته باشند.