نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

با هدف آشنایی با نحوه اجرای تفسیروکسلر 4 برگزار شد

با هدف آشنایی با نحوه اجرای تفسیروکسلر 4 برگزار شد


کارگاه تخصصی رویکردهای نوین آموزش و پرورش استثنایی :

کارگاه تخصصی رویکردهای نوین آموزش و پرورش استثنایی با حضور همکاران شاغل در آموزش مشکلات ویژه ی یادگیری در محل مرکز تأمین نیروی انسانی رسولیان برگزار شد.

حسینی کارشناس آموزش مشکلات ویژه ی یادگیری رفتاری هدف از برگزاری این کارگاه را  آشنایی با نحوه ی اجرای آزمون وکسلر 4 تکمیلی و مراحل کلی اجرای این آزمون دانست و گفت : کارگاه دوم با موضوع نوروسایکولوژی و یا عصب شناختی و یکپارچگی حسی در هفته ی آینده برگزار می شود و مدرسان این کارگاهها خانم ها شربافیان و کمالی هستند.

لازم به توضیح است تست وكسلر در دهه 1930 ساخته شد و در سال 1949 اولین شكلش در آمد. در سال  1972 تجدید نظر اولیه انجام شد و در دهه اخیر تجدید نظر دیگر صورت گرفت و آن چه ما در اختیار داریم مربوط به سال 1972 می‌باشد.