نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

با حضور مدیر کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان صورت گرفت :

با حضور مدیر کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان صورت گرفت :


بازدید از پروژه های عمرانی در حال تکمیل آموزش و پرورش استثنایی استان یزد

در بازدیدی که باه اتفاق مدیر کل نوسازی مدارس استان و ریاست آموزش و پرورش استثنایی استان روند تکمیل فاز دو اولین ورزشگاه دانش آموزان بانیازهای ویژه همچنین اولین آموزشگاه ویژه دانش آموزان طیف اتیسم استان مورد بازدید قرار گرفت .

مدیر کل نوسازی مدارس استان در این بازدید قول مساعد دادند با تامین اعتبارات لازم روند تکمیل پروژه ها تسریع یافته و در صورت امکان قبل از سال 1400 به بهره برداری برسد.

لازم به ذکر است پروژه ورزشگاه در زمینی به مساحت 4583 متر مربع و زیر بنای 2878  متر مربع در حال احداث و تکمیل می باشد که فاز اول با زیر بنای 1860 در سال 96 تکمیل و فاز دو که عمدتا بخش های اداری ، آب درمانی و توانبخشی را شامل می شود  با زیر بنای 1018 متر مربع  در حال تکمیل می باشد .

همچنین پروژه آموزشگاه کودکان و دانش آموزان طیف اتیسم در زمینی به مساحت 5000 متر مربع و زیر بنای 1860 توسط خیر محترم جناب مهندس زرکش احداث شده و امید می رود با تامین تجهیزات موزد نیاز قبل از سال 1400 افتتاح و مورد بهره برداری قرار گیرد.