نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

با حضور دکتر حسینی در استان یزد صورت گرفت؛ افتتاح سه باشگاه پیشکسوتان آموزش و پرورش استثنایی استان یزد

با حضور دکتر حسینی در استان یزد صورت گرفت؛ افتتاح سه باشگاه پیشکسوتان آموزش و پرورش استثنایی استان یزد


در سفر یک روزه معاون‌وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی به استان یزد سه باشگاه پیشکسوتان آموزش و پرورش استثنایی این استان افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان آموزش و پرورش استثنایی؛ دکتر سید جواد حسینی در مراسم افتتاح همزمان این سه باشگاه با بیان اینکه در سال جاری  ۱۹۰ باشگاه پیشکسوتان آموزش و پرورش استثنایی در کشور راه اندازی شده است اظهار کرد: این باشگاه ها با استفاده از ظرفیت شیفت مخالف مدارس استثنایی و جهت بهره مندی  ۱۲ هزار بازنشسته آموزش و پرورش استثنایی راه اندازی شده است و تا پایان سال تعداد آنها به ۳۵۰ باشگاه خواهد رسید.
معاون وزیر  راه اندازی باشگاه پیشکسوتان را دارای کارکردهای آشکار و پنهان دانست و افزود: اولین کارکرد این باشگاه ها ابتنا و اتکا بر مدیریت دانش و استفاده از تجربیات زیسته پیشکسوتان است و راه انداری باشگاه  های پیشکسوتان، گامی در جهت حرکت به سوی سازمان بلند مدت و پروسه ای است.
 وی افزود:جمع آوری نظرات و ایده های پیشکسوتان و به کارگیری آن در سازمان، حل  و پیگیری مسائل صنفی پیشکسوتان ، گفتگوی پیشکسوتان با یکدیگر، انتقال تجارب و ورزش پیشکسوتان از دیگر اهداف راه اندازی این باشگاه ها می باشد.
 ‏وی تصریح کرد: پیشکسوتان آموزش و پرورش استثنایی ظرفیت بی بدیلی هستند که می‌توانند به عنوان راهبران بالینی مدارس فعالیت داشته باشند.

معاون وزیر با بیان اینکه رویکرد سازمان آموزش و پرورش استثنایی،  استقرار نظام برنامه ریزی مشارکت محور، تجربه بنیان و دانش بنیان است: در سند تحول بنیادین نیز بر ارتقاءمنزلت اجتماعی وجایگاه حرفه ای منابع انسانی و تکریم و پاسداشت مقام معلم تاکید شده است و باشگاه های پیشکسوتان راهی برای تحقق این اهداف سند تحول بنیادین است.