محتوای ویژه

بازهم افتخاری دیگر

بازهم افتخاری دیگر


نفرات برتر دومین پویش کتاب‌خوانی ترنم دانایی که خاص دانش‎ آموزان با نیازهای ویژه و کارکنان آموزش و پرورش استثنایی می باشد؛ اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش استثنایی استان یزد، در سی امین روز از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ نتایج پویش کتاب خوانی ترنم دانایی اعلام شد. این پویش دومین سال است که با همکاری سازمان آموزش وپروش استثنایی کشور و به میزبانی اداره آموزش و پرورش استثنایی شهرستان های استان تهران، در دو بخش کارکنان آموزش و پرورش استثنائی و دانش آموزان با نیازهای ویژه برگزار می شود.
تعداد کل آثار دریافتی ۱۰۹۸ اثر بوده است که تعداد آثار دریافتی در بخش کارکنان ۵۲۱ اثر؛ در بخش دانش آموزی و گروه با آسیب شنوایی ۵۶ اثر؛ گروه با آسیب بینایی و جسمی حرکتی ۱۰۹ اثر؛ گروه کم توان ذهنی ۴۱۲ اثر را شامل گردید.
 گفتنی است که در بخش سعدی خوانی کارکنان آموزش و پرورش استثنایی، فریبا فتحی آموزگار آموزشگاه باغچه بان در گروه آسیب دیده شنوایی توانست مقام دوم این مسابقه را به خود اختصاص دهد.