نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد به همراه ریاست اداره حراست اداره کل آموزش و پرورش از پایگاه تخصصی سنجش سلامت مهر رسولیان

بازدید معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد به همراه ریاست اداره حراست اداره کل آموزش و پرورش از پایگاه تخصصی سنجش سلامت مهر رسولیاندر این بازدید که پایدار رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان یزد آقایان سرداری و وافی را همراهی می کردند گزارشی از خدمات در حال ارائه و برنامه های آتی مرکز ارائه دادند.
آقای سرداری معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد با اشاره به نیازهای مختلف دانش آموزان در حوزه های درمانی ، مشاوره ای و توانبخشی وجود مرکز تخصصی ارائه دهنده خدمات  توانبخشی به دانش آموزان با نیاز های ویژه را ارزشمند دانستند.
ایشان ضمن تشکر از کارکنان مرکز مهر در زمینه همکاری مراکز مشاوره تحت پوشش اداره کل آموزش و پرورش استان  با آموزش و پرورش استثنایی اعلام آمادگی کردند.