نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون وزیر باز ورزشگاه در حال تکمیل دانش آموزان استثنایی استان یزد

بازدید معاون وزیر باز ورزشگاه در حال تکمیل دانش آموزان استثنایی استان یزددر این بازدید مدیر کل آموزش و پرورش استان ، مدیر کل نوسازی مدارس استان ، معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل ، رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان و جمعی از کارشناسان حضور داشتند. بررسی روند ساخت ، در خواست مساعدت در تامین اعتبار تکمیل فاز دوم و تجهیزات ورزشگاه از اهم مطالبات در این بازدید بود.