نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون محترم آموزش ابتدایی اداره کل از نمایشگاه وسایل کمک آموزشی معلم ساخته در زمینه درس ریاضی

بازدید معاون محترم آموزش ابتدایی اداره کل از نمایشگاه وسایل کمک آموزشی معلم ساخته در زمینه درس ریاضینمایشگاه وسایل کمک آموزشی معلم ساخته در زمینه درس ریاضی به همت واحد آموزش اداره آموزش و پرورش استثنایی استان یزد و به منظور معرفی وسایل کمک آموزشی دست ساخته معلمین مدارس دانش آموزان با نیازهای ویژه استان در درس ریاضی و کاربرد آن در برنامه های آموزشی دانش آموزان و بهبود کیفیت آموزش برگزار شده است.

در دومین روز برگزاری این نمایشگاه معاون محترم آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد ، ریاست آموزش وپرورش استثنایی استان به همراه روسای دوره اول و دوم آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان ، کارشناس مسئول و کارشناسان واحد آموزش اداره آموزش و پرورش استثنایی استان از آثار معلمین محترم از سطح استان بازدید کردند.