محتوای ویژه

بازدید سرزده رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی از آموزشگاه میلاد

بازدید سرزده رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی از آموزشگاه میلاد


همتی از نحوه ی برگزاری امتحانات نوبت دوم آموزشگاه استثنایی میلاد در شهرستان اردکان بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش استثنایی استان یزد، سرور همتی رییس آموزش و پرورش استثنایی استان یزد و کارگر رییس آموزش و پرورش شهرستان اردکان از نحوه ی برگزاری امتحانات نوب دوم آموزشگاه استثنایی میلاد بازدید به عمل آوردند.
گفتنی است در این بازدید کارشناس مسئولان حوزه ی آموزش همتی و کارگر را همراهی می کردند.