نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید رییس اداره از آموزشگاه جسمی حرکتی ضرابی

بازدید رییس اداره از آموزشگاه جسمی حرکتی ضرابیآقای پایدار ضمن بازدید از کلاس درس دانش آموزان در نشستی که با حضور کارکنان آموزشگاه برگزار شد شرکت نموده مواردی را یادآور و به سوالات ایشان پاسخ دادند.

در این بازدید مسول مالی اداره و کارشناس گروه اختلالات یادگیری و رفتاری نیز حضور داشتند.