نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید ریاست اداره از آموزشگاه باغچه‌بان

بازدید ریاست اداره از آموزشگاه باغچه‌بانآقای پایدار رییس آموزش وپرورش استثنایی استان  به اتفاق آقای رضاییان کارشناس گروه آسیب دیده شنوایی با حضور در  آموزشگاه باغچه‌بان  از روند آموزش وپرورش دانش آموزان و چگونگی اجرای طرح های آموزشی، توانبخشی و فرهنگی آموزشگاه باغچه بان بازدید کردند. همچنین در نشستی که با کارکنان آموزشگاه داشتند ضمن شنیدن سخنان، از زحمات همکاران قدردانی کرده ، مواردی را یادآور و به سوالات همکاران پاسخ دادند.