محتوای ویژه

بازدید رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان یزد از از کانون های هفتگانه ارزیابی داوطلبین استخدام در آموزش و پرورش استثنایی استان یزد

بازدید رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان یزد از از کانون های هفتگانه ارزیابی داوطلبین استخدام در آموزش و پرورش استثنایی استان یزددر این بازدید همتی ضمن خدا قوت به تیم مصاحبه کننده، از ایشان خواستند حسن دقت را در ارزیابی داوطلبین به عمل آورند.