نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از پروژه درحال ساخت آموزشگاه جسمی حرکتی یزد

بازدید از پروژه درحال ساخت آموزشگاه جسمی حرکتی یزدبررسی روند ساخت پروژه آموزشگاه ویژه دانش آموزان جسمی حرکتی یزد با حضور مدیر کل نوسازی مدارس استان،  مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان و رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان.