نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از پایگاه سنجش باغچه بان

بازدید از پایگاه سنجش باغچه بانبازدید ریاست و کارشناسان آموزش و پرورش استثنایی استان از پایگاه اولیه سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان و پیش دبستان (پایگاه باغچه‌بان یزد )

قابل ذکر است که سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان از ۲۳ خرداد ماه شروع شده و تا شهریور ماه ادامه خواهد داشت.

پیش بینی می‌شود در سنجش امسال حدود 22هزار نوآموز بدو ورود به دبستان مورد ارزیابی قرار بگیرند.

حسب دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور و در استان ها ادارات آموزش و پرورش استثنایی وظیفه اجرای سنجش سلامت نوآموزان را بر عهده دارند.