نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از مرکز اشتغالزایی و شرکت تعاونی تولیدی دستاورد یزد

بازدید از مرکز اشتغالزایی و شرکت تعاونی تولیدی دستاورد یزدبا هماهنگی نماینده امور بانوان اداره آموزش و پرورش استثنایی استان یزد و به منظور آشنایی خانواده ها با مراکز اشتغالزایی و برنامه ریزی اقدامات بعد از فراغت از تحصیل فرزندان معلولشان بازدیدی از مرکز اشتغالزایی و شرکت تعاونی تولیدی دستاورد یزد انجام شد.

قابل ذکر است این شرکت تعاونی با هماهنگی آموزش و پرورش استثنایی و مشارکت اولیا و همت یکی از والدین دانش آموزان معلول از سال 84 مشغول به کار می باشد و هم اکنون قریب به 200 نفر از دانش آموزان معلول فارغ التحصیل در گروه های ناشنوا ، کم توان ذهنی و نابینا که عموما دختر می باشند را تحت پوشش قرار داده است .

این بازدید با حضور ریاست اداره ، کارشناسان توانبخشی و بهداشت ، مشاوره و مددکاری ، مدیران مدارس متوسطه یک و دو همچنین پیش حرفه و متوسطه حرفه ای شهرستان یزد ، نماینده انجمن اولیا و مربیان  مدارس استثنایی استان و جمعی از مادران دانش آموزان با نیازهای ویژه تحت پوشش انجام شد.