نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از مدارس ارکان ومیبد

بازدید از مدارس ارکان ومیبددر بازدیدی که با حضور ریاست اداره ، کارشناس مسول آموزش و کارشناس آزمونهای اداره آموزش و پرورش استثنایی استان از برخی مدارس اردکان و میبد انجام شد اهم مسائل مرتبط مورد بررسی قرار گرفت .

ضمنا ریاست و همکاران اداره در برنامه ای که به مناسبت چهلمین روز درگذشت مرحوم صفر علی برزگر به میزبانی آموزشگاه عقیل برگزار شده بود نیز شرکت نمودند.