نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از دبستان واعظ مالمیری با حضور کارشناسان آموزش و پرورش استثنایی

بازدید از دبستان واعظ مالمیری با حضور کارشناسان آموزش و پرورش استثنایی  با حضور کریمی نیا کارشناس کم توان ذهنی و چند معلولیتی و کارشناس سنجش و ارزشیابی تحصیلی از دبستان واعظ مالمیری بازدید بعمل آمد . طی این بازدید روند مستندسازی و چیدمان پرونده های تحصیلی دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفت.

خانم کریمی نیا کارشناس کم توان ذهنی و چند معلولیتی با حضور در کلاس درس دانش آموزان با نیازهای ویژه از نزدیک در جریان روند آموزش این عزیزان قرار گرفت و با آموزگاران به بحث و تبادل نظر درخصوص مسائل آموزشی و مشکلات خانوادگی این دانش آموزان پرداختند و در جریان مسائل و مشکلات آنها قرار گرفت.

در ادامه ی این بازدید در محل دفتر آموزشگاه با حضور مدیر مدرسه ، معاون و آموزگاران این واحد آموزشی کارشناسان اداره ی آموزش و پرورش استثنایی در جریان مسائل و کمبودها قرار گرفته و مقرر شد پی گیری های لازم در این زمینه انجام پذیرد.