محتوای ویژه

آیین تکریم و معارفه

آیین تکریم و معارفه


آیین تکریم و معارفه ی مدیر سابق و جدید آموزشگاه ایثار ابرکوه با حضور مسئولان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش استثنایی استان یزد، صبح یکشنبه در بازدید از شهرستان ابرکوه، آیین تکریم و معارفه مدیر سابق و جدید آموزشگاه ایثار با حضور سرور همتی رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی، محمد رضا نجفی رییس اداره آموزش و پرورش اداره ابرکوه، کارشناسان آموزشی اداره و آموزگاران برگزار شد.
در این مراسم از زحمات صدیقه حاتمی مدیر سابق آموزشگاه تکریم به عمل آمد و همچنین حمید رسول پور به عنوان مدیر جدید آموزشگاه ایثار معرفی شد.