نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آیین افتتاح مجلس دانش آموزی دانش آموزان بانیازهای ویژه استان یزد

آیین افتتاح مجلس دانش آموزی دانش آموزان بانیازهای ویژه استان یزد


آیین افتتاح مجلس دانش آموزان با نیازهای ویژه کشور با حضور معاون محترم وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی به صورت مجازی و ویدیو کنفرانس برگزار شد.

رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در نشست مجلس دانش آموزی، دانش آموزان با نیازهای ویژه از دانش آموزان خواست با پرسشگری و تفکر انتقادی به تصمیمات و برنامه ریزی این سازمان کمک کنند.
دکتر حسینی افزود : بزرگترین رسالت آموزش و پرورش این است که با استفاده از منابع خود استعدادهای دانش آموزان را کشف کند و آنها را به سرمایه های کشور تبدیل کند .
در پایان این نشست دو نفر از نمایندگان منتخب دختر و پسر استان یزد در مجلس دانش آموزی به بیان نظرات ،دیدگاهها و مشکلات آموزشی ، پرورشی و تربیت بدنی استان در حضور رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی یزد پرداختند.
پایدار رییس آموزش و پرورش استثنایی استان یزد ضمن خیرمقدم به نمایندگان منتخب مجلس دانش آموزی استان اهداف و برنامه های پیش روی استان در راستای سند تحول و فعالیت های آموزشی ، پرورشی ، توانبخشی و تربیت بدنی پرداخت .